loader image

Założenia kampanii

O kampanii

Kampania edukacyjna „Zapytaj o SM” ma na celu budowanie świadomości na temat stwardnienia rozsianego oraz zachęcenie pacjentów do inicjowania partnerskiej komunikacji z lekarzem na temat swojej choroby. Inicjatywa kierowana jest do osób chorujących na stwardnienie rozsiane (SM) i ma za zadanie wspierać je poprzez działania edukacyjne oraz motywować do aktywnego zarządzania życiem z chorobą.

Kampania została powołana w 2021 r. przez Fundację PTSR, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Fundację SM-Walcz o siebie. Partnerem kampanii jest firma Novartis Poland.

Patronat merytoryczny nad kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Sekcja Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych oraz Doradcza Komisja Medyczna PTSR.

 

O inicjatorach

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zostało założone w 1990 r. i jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny
i przyjaciół. Misją organizacji jest poprawa jakości życia osób z SM oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Organizacja wchodzi w skład Europejskiej Platformy SM (EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (MSIF). Zrzesza ok. 6 tys. członków w 25 oddziałach regionalnych. Więcej informacji o PTSR na stronie: www.ptsr.org.pl

Fundacja PTSR została założona w 2019 r. z inicjatywy Fundatora: Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Celem Fundacji jest pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane, ich rodzinom i przyjaciołom oraz osobom starszym tak, aby mogły nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Swój cel Fundacja realizuje m.in. poprzez wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych
i doradczych na temat SM.  Więcej informacji o Fundacji na stronie: http://ptsr.org.pl/strona/137,fundacja-ptsr

Fundacja SM – WALCZ O SIEBIE! od 10 lat zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny, przyjaciół, znajomych. Celem działania jest wsparcie pacjentów, dzielenie się historią i doświadczeniem, motywacja do prowadzenia aktywnego, satysfakcjonującego życia z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie oferuje współczesna medycyna.

Więcej informacji: www.sm-walczosiebie.pl. www.szkola-motywacji.pl

 

PL2301189176